STRYK           

 

 

 

 

 

                  

                   STATUTTER  KRETSMESTERSKAP (KM)

 

                   DRESSUR

                        Generelle bestemmelser

KM er åpen for alle ekvipasjer tilsluttet klubber i Nord og Sør-Trøndelag Rytterkrets og med

lisens utstedt av NRYF.  Statuttene bygger i prinsippet på bestemmelsene i KR I § 152.

Se også KR I § 150.5.a og b.

 

KM arrangeres av klubb utstedt av kretsens styre etter søknad. Det rides KM for ponni, junior,

unge ryttere (UR) og senior. Nedre aldersgrense for deltakelse er 11 år.

 

Kvalifisering

For å kunne delta i KM skal ekvipasjen ha gjennomført tilsvarende klasser på D-stevne i

løpet av de to siste kalenderår med godtkjent resultat. Se KR I § 152.2. Dokumentasjon på kvalifisering skal fremvises i sekreteriat før start i 1. avdeling.

 

Premiering

Som kretsmester kåres den ekvipasjen som sammenlagt over to avdelinger har oppnådd

høyeste godkjent resultat. Som nr to; nestbest osv. Dersom det i mesterskape kun er tre startende, deles det ut gull og sølv medalje.

 

Klasser

1. avd. i KM er åpen klasse. 2. avd. er lukket.

                        1. avd.             2. avd

Ponni............. LB .................LB

Junior              LB                  LB

UR                  LA                  LA

Senior             MB                  LA

 

Se proposisjoner for hvilke program det rides etter.

 

Ved KM kan ingen andre enn rytter selv arbeide hesten.

 

For øvrig gjelder KR I og KR IV

 


        STATUTTER FOR LAGKONKURRANSE

 

         Generelt:

Lagene må være klubblag tilsluttet Nord- og Sør-Trøndelag Rytterkrets.

Det kan være 3 eller 4 ekvipasjer på hvert lag, det er kun de tre beste resultatene som er tellende.

Det må være 1 startende i hvert nivå (LC-LB-LA) Er det 4 på laget kan den siste velge en av klassene.

 

LC-rytter kan ikke ha ridd godkjent LA og LB-rytter kan ikke ha ridd godkjent MB.

 

KM-lag avholdes på stevnets første dag og bare over en omgang. Premiering etter LA.

 

Kvalifisering:

Ekvipasjen må ha gjennomført klasse tilsvarende det mesterskapet går i på min. D-stevne med godkjent resultat (min 50%) i løpet av de 2 siste kalenderår før inneværende og senest ved anmeldelse til mesterskapet. Dokumentasjon på kvalifikasjon skal fremvises på stevneplassen.

 

Det laget med høyeste sammenlagte poengsum vinner, for lag med 4 ekv. strykes det dårligste resultatet.

 

            Se også satuttene for KM og KRI § 152